Наші послуги

Заява в суд про звільнення від сплати судового збору (зразок)

До Ленінського районного суду м. Полтави

36022, м. Полтава, вул. Пролетарська, 37

Заявник: ______

36000, м. Полтава. Вул. Громадська, 1б

Представник: ______

01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б

Особи, які беруть участь у справі:

Позивач: ПАТ  «ВТБ Банк»

01004, м. Київ, бул. Шевченко/вул.. Пушкінська, 8/26

 

Клопотання

Про звільнення від сплати судового збору

 

      24.12.2015р. Ленінським районним судом м. Полтави було ухвалено заочне рішення по справі за позовом ПАТ «ВТБ Банк» до ______, третя особа, що заявляє самостійні вимоги Вязовська Лілія Леонідівна  про звернення стягнення на предмет іпотеки

     До суду подається заява про перегляд заочного рішення і представник заявника виходячи з того, що заявник являється споживачем банківських послуг, змушений просити суд звільнити його від сплати судового збору, пояснення відносно підстав для чого, полягають в наступному:

     Правовими підставами для звільнення позивача від сплати судового збору є ч. 3 ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» відповідно до якої Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.  Відповідач використовує вказану норму законодавства як підставу для звільнення його від сплати судового збору виходячи з того, що він має статус споживача і подає заяву про захист його прав як споживача.

     Обгрунтування у Відповідача статусу споживача полягає в наступному:

    Відповідно до ч.22 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

      Відповідно до ч. 19 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів»продукція - будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб.

       Відповідно до ч. 17 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів»послуга - діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.

     Отже, Відповідач є споживач банківських послуг оскільки йому, згідно кредитного договору, мали надаватися грошові кошти, які і є матеріальним благом та послугою в розумінні ч. 17 ст. 1  ЗУ «Про захист прав споживачів», які в свою чергу є продукцією в розумінні ч. 19 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів».

     На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:

  1. Звільнити______від сплати судового збору за подання заяви про перегляд заочного рішення

Коротя Р.О.                                                  ______________                                    05.02.2016р.

ADVOKAT

 

АКТУАЛЬНІ СТАТТІ