Наші послуги

Для юридичних осіб:

 

Схеми захисту для юридичних осіб частково подібні зі схемами захисту для фізичних осіб, але зі своїми особливостями, які полягають у наступному, а саме:

 

1.Ведення переговорів з банками:

 

Банки, досить часто тримають позичальників у стресовій ситуації за для впливу на нього, тим самим в деяких випадках частково знищують бізнес. Наприклад, банки погрожують що направлять вимогу про дострокове повернення кредиту, про продаж заставного майна, про застосування штрафних санкцій, перепідписання кредитних договорів 2-3 раза на рік. Це робиться для впливу на позичальника та підняття процентної ставки декілька раз на протязі року. Крім цього, якщо це стосується груп компаній, банки проводять політику максимального обтяження всієї бізнес-групи, таким чином, якщо будуть проблеми з банком, то під ударом опиниться вся група компаній. Виходом з цієї ситуації є диверсифікація діяльності, що дасть додатковий вплив на переговорах.

 

Насправді при веденні переговорів з банком, Ми проконсультуємо Вас, як надавити на слабкі моменти, які дадуть дієвий результат.

 

Банку не вигідно робити з вас проблемного позичальника з наступних причин:

 

А) банк повинен отримувати дохід;

 

Б) якщо ви перестанете платити за кредитом, то банк повинен формувати власні резерви під проблемну заборгованість;

 

В) вартість заставного майна в процесі реалізації з публічних торгів уціняється майже в два рази;

 

Г) менеджмент повинен відповідати перед акціонерами за свою діяльність;

 

 2.Як поміняти призначення платежу з «погашення кредиту» на «безпідставно отримані кошти» ?

 

До нас звертаються юридичні особи, коли вже пізно щось робити, а ми можемо змоделювати таку ситуацію, коли юридична особа сплачує за кредит, а фактично банк отримує безпідставно отримані кошти;

 

Схема ефективна при наявності договорів поруки. Є дві підстави, коли договір поруки припиняється (ч.1,4 ст. 559 ЦКУ разі зміни зобов'язання без згоди поручителя,   внаслідок   чого   збільшується   обсяг     його відповідальності ТА якщо строк в договорі поруки не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від   дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя). Таким чином, доцільно сплачувати за кредит через ПОРУЧИТЕЛІВ, оскільки якщо договір припинився або припиниться, то такі кошти вважаються безпідставно отримані.

 

3.Щодо підвищення процентної ставки в односторонньому порядку банком.

 

Банк не може без згоди позичальника підвищити процентну ставку в односторонньому порядку, оскільки відповідно до законодавства умова договору про підвищення процентної ставки є нікчемною (ст. 1056-1 ЦКУ), нікчемні умови договору є і норми договору про дострокове повернення кредиту у випадку відмови підписання додаткової угоди про підвищення процентної ставки;

 

4.Пролонгація кредитного договору

 

При закінченні строку кредитного договору, банк, використовуючи психологічний тиск, збільшує процентну ставку. Насправді, якщо правильно провести переговори, то можна, якщо не зменшити процентну ставку, то залишити діючу.

 

5.Обтяження майна від стягнення зі сторони банку;

 

Щоб уникнути накладення арешту на інше майно (не заставне), можливо його обтяжити використовуючи позиково-заставну схему. Це дасть можливість навіть при накладенні арешту, вчинити стягнення на майно саме заставодавцем, яким є афілійована з вашого боку особа. Це дешевше, ніж переоформляти майно на іншу юридичну особу, оскільки необхідно буде сплатити податки;

 

6.    Зменшення кредитної заборгованості через процедуру погашення кредиту процентними або дисконтними облігаціями банку.

 

Якщо у Вас є вільні гроші, то в такому випадку найбільш оптимальний варіант є купівля з дисконтом процентних облігацій випущений банком з подальшим представленням їх до погашення, що дасть змогу провести взаємозалік грошових коштів та відбити проценти за користуванням кредиту Вказана схема випробувалась на практиці та є досить дієва.

 

Інші послуги для юридичних осіб в залежності від поставленої задачі та результату аналізу документів