Колектори "ВЕСТА" - як зменшити заборгованість по кредиту (зразок апеляції)

Цей зразок апеляційної скарги буде корисний позичальникам, яким колектори нарахували зайві проценти та неустойки після спливу строку повернення кредиту. Якщо у вас кредит з 2012 року, вказана позиція, яка висвітлена в цій апеляційній скарзі вам дуже знадобиться.

В апеляційній скарзі приведена практика Верховного суду з приводу неможливості нарахування колекторами “ВЕСТА” процентів та штрафів після направлення вимоги про дострокове повернення кредитних коштів. Таким чином, базуючись на судовій позиції, позичальник може зменшити заборгованість в 3 рази, а проценти, які були сплачені після направлення вимоги, зараховуються на погашення тіла кредиту.

Отже, якщо вам банк або колектори “ВЕСТА” направили вимогу, саме головне – це зберегти оригінал вимоги, оскільки це дасть вам змогу значно зменшити заборгованість перед колекторами у суді. Найтиповіша помилка позичальника – це стверджувати, зо претензію від колекторів вони не отримували та не подавати претензію, як доказ до суду.

Mayorov advokat

 

Зразок апеляційної скарги про скасування нарахованих процентів

До Дніпровського апеляційного суду

Через ______________

Апелянт (Відповідач-1): ______________
Позивач: ТОВ «ВЕСТА»
Адреса ________________

 

Апеляційна скарга на рішення _____________ по справі №__________ від 15 березня 2021 року

 

Рішення суду прийнято з порушеннями норма матеріального права, які полягають у наступному:

Заперечення полягають у неможливості нарахування процентів після зміни строку повернення кредитних коштів. Зміна строку повернення кредитних коштів обумовлена вимогою позивача зі зміною строку повернення кредиту на 15.07.2018 року, Практика Великої Палати з приводу зміни строку повернення кредиту буде приведена в кінці розрахунку.

Відповідно до розрахунку заборгованості, позивач не мав право нараховувати проценти після 15.07.2018 року, а кошти сплачені після цієї дати повинні зараховуватись в тіло кредиту.

Кошти сплачені після 15.07.2018 року (стовпчик: загальна сума платежу): 60000+17000+17000+17000+17000 = 12 8000 грн. Вказана сума нерахована безпідставно та зараховується на погашення тіла кредиту: 23 6490,67 грн – 128000 грн = 100 849,67 грн.

З приводу незаконних нарахованих процентів після 15.07.2018 року. Виходячи з розрахунку заборгованості, вказаний розмір процентів визначити неможливо, оскільки в розрахунку зазначено заборгованість за тілом кредитом (останній стовпчик) за зведена заборгованість за тілом та процентами (передостанній стовпчик). Але в будь-якому випадку, після 15.07.2018 року, позивач не має право нараховувати проценти. Таким чином, заборгованість повинна буди зменшена на вказаний розмір процентів.

Судова практика з приводу неможливості нарахування процентів після направлення вимоги:

28.03.2018 року Великою Палатою Верховного Суду було розглянуто справу № 444/9519/12 та прийнято ряд правових висновків, які кардинально відрізняються від правових позицій колишнього Верховного суду України у кредитних правовідносинах стосовно строку позовної давності, нарахування процентів, неустойки та застосування статті 625 ЦК України.

Таким чином, у пункті 91 постанови Великої Палати Верховного Суду від 28 березня 2018 року у справі № 444/9519/12-ц (провадження № 14-10цс18) зроблено висновок, що «після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється.
Розрахунок заборгованості зроблений скаржником:

Проценти нараховані до 15.07.2018 року (5 колонка “проценти за користуванням кредитом) згідно договором становлять: 8690.40 + 8400.22 + 8400.22 + 8400.22 + 8400.22 +8270.28+7460.73+7460.73+7460.73+7460.73= 80 440,48 грн.
Проценти сплачені до 15.07.2018 року (9 колонка “фактично сплачені проценти) згідно розрахунку становлять: 8690.40+20000+5200.67+16540.56=50440.63 грн.

Різниця між нарахованими процентами та сплаченими: 80 440,48 грн. - 50440.63 грн.
= 29 990.85 грн. (проценти нараховані та не сплачені до 15.07.2018 року).

128000 грн – це сума, яка була зарахована на оплату процентів після 15.07.2018 року, які позивач не мав право нараховувати. Таким чином, вказана сума повинна бути зарахована на оплату тіла кредиту: 23 6490.67 грн- 128000 грн=10 8490.67 грн.
Скаржник оплатив процентів
Таким чином, Позивач має право на 10 8490.67 грн. тіло кредиту та 29990.85 грн процентів.
Дата отримання рішення: 23 березня 2021 року
На підставі викладеного та керуючись чинним законодавством,

ПРОШУ:
1. Скасувати рішення ______________ по справі №171/2003/19 та ухвалити нове рішення про стягнення ____________
2. Поновити строк на апеляційне оскарження.
3. Звільнити від сплати судового збору скаржника, як споживача фінансових послуг.

Додаток:
1. Вимога;
2. Копії матеріалів для сторін.

__________ 19.04.2021 року

 

Як правильно закрити кредит та які документи вимагати (колектори ВЕСТА)

 

vechera final