Зразок пояснення в суд з приводу незаконності комісії

Приклад письмових пояснень з приводу незаконності нарахованих комісій банком або колекторів. Верховний суд зазначив, що банк не має право нараховувати позичальнику комісію, без зазначення цільового призначення. Наприклад, комісія за обслуговування кредиту не відповідає Закону України “Про захист прав споживачів”. Якщо у вас подібна ситуація, вказані письмові пояснення вам допоможуть!

Mayorov V1 1

 

Галицький районний суд м. Львова

Відповідач: ПІП

Позивач: Акціонерне товариство “Ідея Банк”
ЄДРПОУ: 19390819
_________________

Справа: _________

Письмові пояснення

Заперечення проти вимог Позивача полягають у наступному, а саме:

2. Позивач зазначив про стягнення комісії за обслуговування кредиту в сумі 150026,27 грн. Вказана комісія є незаконною з огляду на наступне:

Правова позиція ВСУ у справі № 6-1746цс16: Положення пунктів 22, 23 статті 1, статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» з подальшими змінами у взаємозв’язку з положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України треба розуміти так, що їх дія поширюється на правовідносини між кредитодавцем та позичальником (споживачем) за договором про надання споживчого кредиту, що виникають як під час укладення, так і виконання такого договору.

Відповідно до пункту 3.6 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених Постановою правління Національного банку України від 10 травня 2007 року № 168, банки не мають права встановлювати платежі, які споживач має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну користь (ведення справи, договору, облік заборгованості споживача тощо), або за дії, які споживач здійснює на користь банку (прийняття платежу від споживача, тощо), або що їх вчиняє банк або споживач з метою встановлення, зміни або припинення правовідносин (укладення кредитного договору, внесення змін до нього, прийняття повідомлення споживача про відкликання згоди на кредитного договору тощо).

Суди, дійшовши висновку про те, що обслуговування кредиту є супутньою послугою, за надання якої можливе встановлення комісії, не звернули уваги, що, встановивши в кредитному договорі сплату щомісячної комісії за обслуговування кредиту, відповідач не зазначив, які саме послуги за вказану комісію надаються позивачу. При цьому відповідач нараховував, а позивач сплатив комісію за послуги, що супроводжують кредит, а саме за компенсацію сукупних послуг банку за рахунок позивача, що є незаконним.

Скасовуючи заочне рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове рішення про відмову в задоволенні позову, суд апеляційної інстанції, з висновками якого погодився й суд касаційної інстанції, виходив з того, що відсутні підстави, передбачені статтею 11 Закону України «Про захист прав споживачів» для визнання кредитного договору недійсним, оскільки всі умови договору були узгоджені сторонами добровільно, а підпункт 1.3.1 кредитного договору передбачає плату комісійної винагороди, а не за обслуговування кредиту; позивач підписав договір, попередньо ознайомившись із його змістом та погодившись із ним.
Таким чином, грошова сума (плата за обслуговування кредитної заборгованості) у розмірі 150026,27 грн. не підлягає стягненню, оскільки вона не конкритизована.

2. Розрахунок заборгованості поданий Позивачем не містить детальної інформації про заборгованність. Відповідач подає докази погашення кредитної заборгованості (квитанції), але виходячи з такого розрахунку, неможливо зрозуміти, яка саме грошова сума була погашена. В матеріалах справи міститься розрахунок, що був поданий Позивачем, однак в ньому зазначена лише сума боргу, яку бажає стягнути Позивач без належного обґрунтування такої суми. Також, виходячи з розрахунку заборгованості невідомо, як нараховувались проценти, неустойка та штрафи, а від так, вказаний розрахунок є неналежний доказ, який підтверджую загальну кредитну заборгованість.
Звертаю увагу суду, що подаються посьмові пояснння по справі, а відтак, надсилання саме пояснень Позивачу, ЦПКУ не пердбачено.

Відповідач подає розрахунки про сплату кредитної заборгованості на загальну суму 250 870 грн., а від так, загальна сума стягнення підлягає зменшення на сплачену грошову суму, розмір комісії та неустойки.

На підставі викладеного та керуючись вищевикладеним,

ПРОШУ:

5. Приєднати пояснення до справи;
6. Долучити додаткові докази до справи;
7. Відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі у зв'язку з відсутності належного розрахунку заборгованості;
8. Застосувати строк позовної давності до всіх грошових вимог Позивача.

Представник Майоров В.О. __________ 15/11/2021

osporili ispolnitelnuyu nadpis notariusa ukrsotsbank2